Windykacja należności od firm i od osób prywatnych na terenie kraju i za granicą.

Odzyskujemy należności z tytułu:

- faktur za dostawy i usługi 

- umów pożyczki 

- umów zawartych ustnie 

- umów o pracę

- niewykonania umowy, zaliczek, kar umownych

spraw pokomorniczych

- spraw przedawnionych

- odszkodowań

Więcej informacji >

Skutecznie, profesjonalnie odzyskamy Twoje należności, całość kosztów ponosi dłużnik. 

Standardowy okres windykacji polubownej (sprawdzenie dłużnika, negocjacje, upublicznienie długu, wpis do BIG/KRD, giełde wierzytelności, inne) trwa do 14 dni, po tym terminie kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

W szczególnie trudnych sprawach po ustaleniu majątku oraz miejsca pobytu dłużnika przeprowadzamy windykację bezpośrednią/twardą.

Minimalizujemy Państwa koszty i czas działając poprzez Elektroniczne Postepowanie Upominawcze, reprezentujemy Państwa na każdym etapie postępowania, współpracują z nami adwokaci, radcowie, biegli sądowi, notariusze oraz starannie wybrani komornicy.

Szczegółowa oferta >

Świadczymy usługi na terenie całego kraju i UE.

Kontakt:

tel.: (22) 729 11 49

tel. kom.: 605 448 944

fax: (22) 350 68 29

e-mail: kontakt@kancelariaultima.pl

Kancelaria Ultima

• Windykacja krajowa i zagraniczna na każdym etapie postępowania • Przedsądowa, sądowa, komornicza i po bezkutecznej egzekucji • Dochodzenie należności przedawnionych • Ustalanie majątku • Wyszukiwanie sposobów egzekucyjnych • Prowadzenie egzekucji komorniczej • Wywiad gospodarczy • Prewencja i monitoring należności • Sporządzanie pism procesowych • Obsługa prawna